Kariéra

PROCES VÝBĚRU PRO POSKYTOVATELE PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

Všichni překladatelé a překladatelské agentury, se kterými spolupracujeme, musejí projít výběrovým a kontrolním řízením. Návazně dosáhnou stupně „první kontakt“. Teprve po absolvování zkušebního překladu s velmi dobrým hodnocením od korektora získají status „nový překladatel“.

Za dobu naší dlouholeté činnosti jsme si vybudovali databázi s nejlepšími překladateli, kterou nepřetržitě aktualizujeme. Překladatelé, se kterými spolupracujeme, jsou rodilými mluvčími cílového jazyka.

Při zpracování technických podkladů musí překladatel mimo jiné splňovat podmínku odborného vzdělání (vysokoškolské studium jako překladatel nebo technické vysokoškolské studium). Také musí být schopen prokázat alespoň dva roky profesní praxe. S překladatelskými agenturami spolupracujeme za stejných podmínek jako s překladateli na volné noze. U agentury trváme mimoto na dodržování standardu ISO 17100: 2015 a na existenci systému řízení kvality podle ISO 9001.

U návazných zakázek popř. pravidelně se opakujících zakázek na překlady v určitém jazyce spolupracujeme s interním překladatelem, který pracuje na základě pracovní smlouvy pouze pro naši agenturu.

NAŠI PROJEKTOVÍ MANAŽEŘI – VÝBĚR A OBLASTI ČINNOSTI

Projektový manažer (PM) má klíčovou pozici při zajišťování kvality a dodržování norem, metod a předpisů:

 • Řízení celého překladatelského projektu – od nabídky až po dodání našim zákazníkům
 • Zajištění vysoké kvality překladu v souladu s normami, postupy a předpisy při překladu
 • Spolupráce s oddělením DTP při vyhledávání optimálních řešení
 • Spolupráce s oddělením Vendor Managementu při vyhledávání nových překladatelů

Požadavky na projektového manažera:

 • Vysokoškolské vzdělání, a to zejména v jazykovém či technickém oboru
 • U technického vzdělání: znalost němčiny na vysoké úrovni a základní znalost angličtiny jsou nezbytností

V čem spočívá práce projektového manažera?

 • Prozkoumání jednotlivých položek projektu, jako je formát souboru, jazyková kombinace, speciální požadavky zákazníka a datum dodání
 • Analýza textu překladatelským software, aby se zjistil objem textu určený k překladu
 • Výběr vhodného překladatele
 • Podpora překladatele během celého procesu zpracování
 • Předání přeloženého textu korektorovi (který je rovněž rodilým mluvčím cílového jazyka)
 • Provedení automatické kontroly kvality pomocí externího programu QA (QA – Quality Assurance), programu QA integrovaného v nástroji CAT a kontroly pravopisu
 • Následné grafické zpracování překladu podle specifických požadavků zákazníka

Každý projekt je jiný: Existují různé odbornosti, rozličné formáty a četné možné způsoby zpracování. Náš projektový manažer má každý den možnost se osobně a profesně rozvíjet. Komunikací s překladateli se setkává každý den s novým typickým výrazivem a zvyklostmi. Tetras Překlady je ideálním místem, kde se lze realizovat a dále vzdělávat.