00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

TLUMOČNÍK JAKO KULTRURNÍ MEDIÁTOR

V poslední době se úlohy tlumočníka a kulturního mediátora překrývají v mnohých oblastech. Tlumočník není jen zprostředkovatelem informací, nýbrž také prvků dané kultury. Jazyk je koneckonců neoddělitelnou součástí kultury. Ve Francii, Itálii a některých částech Německa jsou pojmy tlumočník, kulturní mediátor a interkulturní mediátor vzájemně zaměnitelné,…

DŮLEŽITOST ETIKY A ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ

U nás, v Tetras Translations, ve společnosti s mezinárodní klientelou, se snažíme každý den chovat prosociálně, ať už k našim zákazníkům nebo k sobě navzájem. Obecně málokterý zaměstnanec dokáže charakterizovat pojmy jako etika nebo etický kodex. Výkon každé profese je v dnešní moderní době spojen s dodržováním mnoha zákonů, norem a nařízení…

TLUMOČENÍ ŠEPTEM

Pro některé lidi je to pouze zvláštní, jiným to připadá přímo zvrácené. Přesto je tlumočení šeptem populární a cenově výhodnou technikou. Ještě jste o něm neslyšeli? V zásadě jsou uznávány dva hlavní druhy tlumočení, a to konsekutivní a simultánní. Při konsekutivním tlumočení začne tlumočník tlumočit…

OVĚŘENÍ VEŘEJNÝCH LISTIN II.

V předchozím článku jsme se věnovali osvědčení Apostille, které nahrazuje zdlouhavý a finančně náročný proces vícestupňového ověření veřejných listin. Stejný cíl však mají i úmluvy ICCS a bilaterální dohody mezi jednotlivými státy. Společně se detailněji podíváme i na konzulární ověření. Nápomocné vám budou i naše rady,…

OVĚŘENÍ VEŘEJNÝCH LISTIN I.

Máte v rukou veřejnou listinu, kterou od Vás vyžaduje úřad v zahraničí, a nedokážete se zorientovat v pojmech legalizace, superlegalizace, osvědčení, ověření, Apostille? Nic si z toho nedělejte, připravili jsme stručný přehled mezinárodních úmluv a smluv a několik příkladů, jak postupovat. Začínáme. Každý stát má…

TRADICE VÁNOČNÍCH TRHŮ

V dnešní uspěchané době nám kolikrát nezbývá čas na trávení společných chvil s rodinou nebo přáteli. Právě v krásném předvánočním období si tento deficit uvědomujeme nejvíc. Jinak tomu není ani v naší firmě Tetras Translations. I proto každoročně organizujeme Mikuláše pro děti, vánoční večírek a ples…

SOUDNÍ PŘEKLADATEL

Během naší dlouholeté praxe v oblasti technického překladu jsme se setkali s řadou zajímavých problémů. V důsledku otevírání světa postupně mizí národní hranice. Každá země však má své vlastní zákony, které je nutné dodržovat – právě zde jsou překladatelské služby požadovány. Proces překladu oficiálních dokumentů…

PODVODNÍCI VE SVĚTĚ PŘEKLADŮ. OPRAVDU?!

Tetras Translations má vlastní databázi překladatelů, s nimiž spolupracuje. Předtím, než se do ní překladatelé dostanou, musí samozřejmě splnit určité požadavky. Jedním z nich je prokázání jazykové znalosti a překladatelské dovednosti v testovacím překladu. „Kdy bude provedena platba?“ Platba za testovací překlad? „Chci, abyste mi při každém překladu zaplatili…