Vypracováváme překlady ve všech jazycích, abyste mohli exportovat své výrobky do celého světa s bezvadnými návody a dokumenty.

U každého překladu dbáme na úplnost, přesnost, soulad s terminologií specifickou pro daný obor a zohlednění mezinárodních norem.

Naši kolegové a spolupracovníci jsou výhradně rodilí mluvčí příslušného jazyka.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Tetras Překlady nabízí i služby v oblasti technické dokumentace:

1. Analýza, strukturování a standardizace dat

2. Single Source Publishing (publikování z jednoho zdroje - dokumentační systémy, u kterých je export z jednoho primárního zdroje možný do několika formátů. Zde můžete provést veškeré obsahové změny na jednom místě. Z jednoho zdroje lze například generovat různé výstupní formáty nebo stejné formáty, které se liší pouze v grafickém provedení.)

3. Content Management (komplex procesů a technologií, který podporuje pořizování, správu a publikování dat v jakékoli formě popř. na jakémkoli médiu.)

4. Školení, semináře a workshopy

5. Vyhledávání informací, redakční práce, rozvržení a ilustrace, publikování ve více médiích

6. Ochrana a správa informací

Papiere