Vypracováváme překlady ve všech jazycích, abyste mohli exportovat své výrobky do celého světa s bezvadnými návody a dokumenty.

U každého překladu dbáme na úplnost, přesnost, soulad s terminologií specifickou pro daný obor a zohlednění mezinárodních norem.

Naši kolegové a spolupracovníci jsou výhradně rodilí mluvčí příslušného jazyka.

LOKALIZACE

Co znamená lokalizace u překladů?

Lokalizace znamená, že vaše texty přizpůsobíme aktuálním a jazykovým zvláštnostem cílového jazyka. Lokalizace je u nás automaticky součástí překladatelského procesu a zahrnuje například správný způsob psaní formátu data, konverzi jednotek teploty, hmotnosti a mnoho dalšího. Lokalizujeme (podnikový) software, softwarové aplikace, webové stránky, příručky nebo i celé dokumentace.

Překladová paměť

Translation Memory Management (TMM, TMS, TM) neboli správa překladových pamětí je podstatným krokem při vytváření vícejazyčných dokumentací. Tetras překlady pracuje s různými systémy překladových pamětí.

V praxi to vypadá tak, že naši klienti šetří při delší spolupráci díky TMM stále více času a peněz: Jestliže nám jako zákazník pravidelně svěřujete texty k překladu, založíme takzvaný překladový registr, ze kterého pořídíme databázi vašich dosud přeložených textů. Tu potom používáme při překládání vašich dalších textů, které se pak nemusejí znovu překládat úplně celé.