Nástroje CAT a QC - nástroje + nástroje pro správu terminologie

Nástroj CAT je speciální počítačový software, který usnadňuje nejen proces překladu pro překladatele, nýbrž může i zvýšit kvalitu překladu u opakovaných pasáží. To zkracuje čas na dokončení překladu a snižuje do určité míry náklady na překlad. Nástroje CAT používají různé databázové, internetové a cloudové technologie, které mohou archivovat texty ve výchozím jazyce stejně jako požadovaný překlad v cílovém jazyce.

Např.: SDL Studio 2017 / MemoQ 8 / Across 6.3 / Transit NXT / Passolo 2018

Nástroje kontroly kvality

U QC (Quality Check) se jedná o speciální počítačový software, který urychluje kontrolu překladového procesu pro překladatele, korektora, projektového manažera i pro vás jako zákazníka. Možnosti přizpůsobení a nastavení jsou nastaveny velmi flexibilně, takže můžeme celý proces QC přizpůsobit zcela vaší potřebě.

Např.: Verifika 3.1 / Externí zásuvné moduly / XBench

Terminologické nástroje

Naši zákazníci používají terminologii z nejrůznějších oborů. Ke zpracování příslušného odborného jazyka používáme speciální software. Každé terminologii věnujeme potřebnou pozornost a pravidelně ji aktualizujeme a korigujeme. V terminologické databázi jsou k příslušným pojmům uloženy definice, vysvětlení a obrázky.

Např.: SDL MultiTerm 2015/2017