KDO JSME

KDO JSME

O nás

Když překlad, pak od Tetras

Naše překladatelská agentura již déle než 20 let podporuje projekty našich zákazníků pomocí obsažných řešení přizpůsobených jejich potřebám. Díky 23 interním firemním překladatelům, téměř tisíci partnerům z celého světa s více než 600 jazykovými kombinacemi a díky šesti tisícům spokojených zákazníků jsme jedním ze 100 top poskytovatelů překladatelských služeb na světě. Naši kvalifikovaní spolupracovníci a partneři disponují obsáhlými odbornými znalostmi ve svých příslušných oblastech specializace. Nejmodernější technologie zajišťují nejlepší výsledky a umožňují zpracování všech známých textových formátů.

Můžeme se ohlédnout zpět na dlouholeté překladatelské zkušenosti s řadou podnikatelských a vědeckých odborných textů. Krok za krokem jsme mohli rozšiřovat naše portfolio nabídek o témata marketingu a práva. Texty z těchto oborů se orientují na určité cílové skupiny a vyžadují zvláštní procesy.

Od roku 2001

23

let zkušeností

FAQ

Často kladené dotazy

Cena závisí na několika faktorech: Cena za slovo výchozího jazyka podle cenové úrovně cílového jazyka, počet opakování v textu, použití překladových pamětí (Translation Memory, TM), zpracovávaný formát a druh překladu.

Příklad: Překlad návodu k obsluze s mnoha opakováními v běžném formátu souboru jako .docx, .xlsx nebo .pptx bez dodatečného zpracování DTP a za použití překladové paměti k předběžnému překladu je jedním z nejvýhodnějších a nejsnáze zpracovatelných typů překladu.

Úředně ověřené překlady podléhají zákonu sb. č. 36/1967 o soudních znalcích a tlumočnících, v platném znění o odměnách za úkon. Celková cena za překlad závisí na rozsahu a jazykové kombinaci.

Nabízíme také individuální služby: Korektury, zpracování textu nebo DTP (příprava textu). Výpočet se řídí druhem textu a požadavky zákazníka. Zájemci se proto dozví konečnou cenu nejsnáze a nejrychleji umístěním své cenové poptávky prostřednictvím nezávazného nabídkového formuláře na naši úvodní stránku. Zákaznické oddělení zpracuje váš dokument maximálne do dvou hodin.

Umíme zpracovat a přeložit všechny běžné formáty, například .doc, .xls, .ppt, .xml a .po, grafické formáty jako .ildoc, .mif, .idml, .pdf, .indd, .cdr, .eps a .ai, jakož i ostatní formáty OS Windows, resp. Mac.

Díky nejnovějším verzím pro systémy Content managementu (CMS) jako SDL Trados, MemoQ nebo Across můžeme bez problémů zpracovávat i formáty jako .sdlxliff, .xliff nebo .mqxlf, upravovat obrazové formáty CAD jako .dwg nebo .dfx, resp. zpracovávat formáty bez možnosti zpracování jako .jpg, .png, .wmf, .pcx, .tif nebo .tga.

E-mailem nám lze zaslat přílohy pouze do velikosti 15 MB. Proto je tento dotaz relativně častý. Prostřednictvím nezávazného nabídkového formuláře na naší úvodní stránce nám můžete zaslat až 10 příloh o celkové velikosti 100 MB. Pokud ani to nestačí, kontaktujte nás prosím e-mailem. Zašleme vám přístupové údaje k našemu zákaznickému portálu, který nemá žádná omezení velikosti.

Ano, samozřejmě. Můžeme použít vaši existující překladovou paměť (TM). V případě potřeby vám můžeme nabídnout také správu terminologie, aby byl zachován aktuální stav vaší TM do budoucna pro vaše vysoce kvalitní překlady.

Opakování znamenají opakování smysluplných textových jednotek jako vět nebo řádků tabulky, ať už v rámci jednoho nebo více dokumentů (tzv. opakování přesahující soubor). Opakování mohou být plně identická nebo vykazovat mírné odchylky. V textech se nejčastěji jedná o řetězce znaků, čísla nebo kódy.

Pod pojmem fuzzy matches se rozumí to, že části textu v dokumentu v porovnání s použitou TM vykazují shody. Tento nástroj integrovaný v CMS jako například SDL Trados představuje velmi účinnou pomůcku a má tu funkci, že na základě překládaného oddílu textu vyhledá největší shodu mezi řetězci znaků (přičemž se zohledňuje určitá tolerance odchylky) a probíhá předběžný překlad. Při tomto postupu může překladatel pracovat rychleji díky tomu, že návrh překladu pouze potvrdí nebo upraví. Tím se zajistí také jednotnost překladu.

Zvláště důležité pro vás: Díky opakování a fuzzy matches šetříte peníze, protože vám za tyto části neúčtujeme plnou cenu za slovo. 

Originální soubor je soubor, který byl vytvořen v editovatelném programu. Potřebujeme ho k tomu, abychom nemuseli překládaný text importovat z post souboru. V případě souboru .pdf musí oddělení DTP převést soubor do editovatelného formátu jako .docx, čímž vám vzniknou další náklady na zpracování DTP. Pokud tedy máte původní soubor .docx nebo k němu máte přístup, urychlí to překladatelský proces a uspoří vám to peníze. 

Doba trvání překladu závisí především na jazykové kombinaci a na rozsahu překladu. V menších zemích je méně překladatelů, kteří jsou proto také více vytíženi. K zajištění jednotnosti překladu přiřazujeme vícestránkové projekty vždy jen jednomu překladateli, čímž se prodlužuje doba zpracování. Přesto se vždy snažíme o to, abychom splnili vaše přání i ohledně potřeby dřívějšího termínu dodání a nabízíme vám v tomto ohledu flexibilní možnosti. 

kontaktujte nás

+421 (41) 5555 430

PODNIKATELSKÁ SKUPINA TETRAS

Obchodní vedení

Miloš Kučík

Majitel

Zoricak

Peter Zoričák

Jednatel

Pavol Čižmárik

Finanční vedení

Miriam Valentková

Marketingové vedení

Miloš Kučík

Majitel

Zoricak

Peter Zoričák

Jednatel

Pavol Čižmárik

Finanční vedení

Miriam Valentková

Marketingové vedení

NAŠE HISTORIE

Dlouholeté zkušenosti

Během naší obchodní činnosti jsme zaznamenali řadu úspěchů, nasbírali neocenitelné zkušenosti, navázali důležitá partnerství a stali se členy významných subjektů a přeložili miliardu slov. A ani do budoucna nezamýšlíme naše tempo zvolnit. Největší pokrok jsme ovšem vždy učinili při expanzi a růstu společnosti. Ty přinášely změnu pracovních postupů a nově vyvinutý software pro synchronní tok informací a jednoduchou komunikaci. Především jsme ale mohli postoupit na novou úroveň a rozšířit své horizonty. Některé z nejdůležitějších milníků najdete na následující časové ose.

Květen 2001Založení společnosti
Září 2009Firemní sídlo v Německu
2009 až 2011Nové pobočky
Prosinec 2016Obchodní činnost ve vlastní budově