Vypracováváme překlady ve všech jazycích, abyste mohli exportovat své výrobky do celého světa s bezvadnými návody a dokumenty.

U každého překladu dbáme na úplnost, přesnost, soulad s terminologií specifickou pro daný obor a zohlednění mezinárodních norem.

Naši kolegové a spolupracovníci jsou výhradně rodilí mluvčí příslušného jazyka.

Panoramablick auf die Großstadt bei Nacht

PŘEKLADY

Potřebujete technický překlad?

Jsme jako doma například v oborech stavebnictví, strojírenství, automobilového průmyslu, elektrotechniky, IT, logistiky, průmyslové technologie, mechaniky, hydrauliky, fyziky i v jiných technických oblastech. Zaručujeme vám, že svěřujete své dokumenty do rukou překladatelů, kteří disponují technickým vzděláním a zároveň jsou odborníky na složitou a specifickou terminologii. Jen tak pro vás můžeme zhotovit výstižné, kvalifikované a kvalitní překlady. Každý termín má svůj přesný a jednoznačný ekvivalent, který se používá jednotně v celém překladu. Pro zpracování souborů ve speciálních programech, jakými jsou Adobe InDesign, FrameMaker, PageMaker a řada dalších, je vám k dispozici naše grafické oddělení pro DTP.

Potřebujete ověřený nebo notářsky osvědčený překlad s razítkem?

Tyto překlady spadají do zvláštní kategorie a jsou úřední cestou potřebné pro úřady, státní organizace, velvyslanectví a podobně. Můžete se na nás obrátit s veškerými žádostmi o úředně ověřené překlady.

Průběh realizace zakázky

Při pověření překladatelskými službami je vám přidělen váš osobní tým odborníků.

1. Vedoucí týmu zajišťuje, aby byla vaše zakázka úplná. Předá zakázku příslušnému projektovému manažerovi. Případné nejasnosti projedná s vámi a doplní chybějící údaje.

2. Projektový manažer vytvoří projekt překladu. Zkontroluje, zda je text úplný a správně strukturovaný, aby mohl překladatel později rozpoznat celé věty nebo odstavce.

3. Projektový manažer vybere překladatele a shromáždí všechny potřebné dokumenty. Tento proces jsme automatizovali, abychom snížili pravděpodobnost výskytu chyb na absolutní minimum.

4. Překladatel vyhotoví překlad. V případě nejasností se obrátí na projektového manažera, který se zase v případě potřeby obrátí na vás.

5. Překladatel vyhotoví zakázku a pošle hotová data projektovému manažerovi, který zkontroluje úplnost a potvrdí přijetí dat.

6. Projektový manažer si vybere korektora, který obdrží i všechny potřebné instrukce, informace a referenční soubory.

7. Překlad se zkoriguje a vrátí se k projektovému manažerovi.

8. Projektový manažer zkontroluje úplnost dodávky a provede pomocí externího programu 1. stupeň kontroly kvality. Společně s korektorem vyjasní zjištěné nesrovnalosti.

9. Projektový manažer kontroluje dvojjazyčnou verzi překladu v nástroji CAT. V případě odchylek požádá o radu korektora.

10. Jakmile jsou všechny rozdíly vysvětleny, exportuje projektový manažer jednojazyčný soubor a podnikne v případě potřeby nezbytná přizpůsobení grafické úpravy.

11. Pokud si pro svůj překlad přejete zpracování DTP, přepošle projektový manažer exportovaný soubor k úpravě grafického rozvržení na oddělení DTP.

12. Hotový soubor se vrací k projektovému manažerovi. Ten provede závěrečnou kontrolu a ověří, zda byla splněna veškerá vaše zadání. Nakonec vám pošle hotový přeložený soubor.