00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

Ochrana dat

Využití naší webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních dat. Pokud se na našich stránkách uvádějí osobní data (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), probíhá to pokud možno na základě dobrovolnosti. Tato data nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předána třetím osobám.
Stejně tak se bude přísně důvěrně zacházet s daty, která poskytnete k překladové zakázce, a nebudou se poskytovat třetím osobám. Překladatel nedostane Vaše originální dokumenty, ledaže by se jednalo o nutný názorný materiál a měli bychom Váš souhlas s postoupením.
Upozorňujeme na to, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci přes e-mail) může mít bezpečnostní mezery.
Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.