Vypracováváme překlady ve všech jazycích, abyste mohli exportovat své výrobky do celého světa s bezvadnými návody a dokumenty.

U každého překladu dbáme na úplnost, přesnost, soulad s terminologií specifickou pro daný obor a zohlednění mezinárodních norem.

Naši kolegové a spolupracovníci jsou výhradně rodilí mluvčí příslušného jazyka.

DESKTOP PUBLISHING

Překladové formáty

Díky svému softwarovému vybavení můžeme splnit většinu vašich požadavků na formát. Zpracujeme vaše podklady přímo ve speciálních programech a vytvoříme obsáhlou dokumentaci. Naše možnosti zpracování zahrnují i naskenovaný materiál nebo obrazové dokumenty.

Jestliže nemáte k dispozici původní zdrojové soubory, přeložíme vaše dokumenty i z formátu PDF. Překlad grafických prvků, které byly vytvořeny v různých aplikacích CAD, rovněž nepředstavuje problém.

Kromě překladu můžeme pro vás převést texty a grafiku do formátu připraveného pro tisk nebo je připravit ke zveřejnění. Zpracováváme mimo jiné i tyto formáty: .doc, .xls, .ppt, .xml, .ildoc, .mif, .pdf, .indd, .p65, .crd, .eps, .ai, .wmf, .pcx, .jpg, .tif, .tga

Desktop Publishing