Člověk byl odjakživa tvor vynalézavý. Pokud by nebyl, s největší pravděpodobností by se délka jeho života zkrátila na minimum. Aby vylepšil svůj životní standard a naplnil stoupající nároky na pohodlí, musel intenzivně využívat své volné mozkové kapacity.

Mnohem dříve, dříve než můžeme vůbec hovořit o náznacích prvního písma, projevili jako první svou zručnost fyzicky zdatní lovci se silnou čelistí, a to prostřednictvím maleb. V tomto období vznikaly komunity tehdejších pravěkých lovců/sběračů. Zákon bytí byl jednoduchý: kdo chtěl přežít, musel být součástí společenství. Životy členů společenství závisely na předávání důležitých praktických informací, jako jsou pohyby lovné zvěře, dostupnost potravy nebo výskyt základních surovin. Důležité informace se šířily pomocí primitivních znamení: kameny, úlomky šípů, zářezy či svazky provazů.

Už desetitisíce let si lidé předávají poselství různými způsoby… a něco přes 5 000 let i pomocí písma. Nejstarším písmem na světě je piktografické. Na rozdíl od jeskynních maleb se jeho obrazce již nesnaží vyvolat umělecký zážitek, více se čtenářem komunikují a podávají obsáhlejší zprávu. Ukažme si pár typů písma, které patří mezi ty kreativnější a umělecky zajímavější. Zaručujeme, že minimálně jeden typ stihl uniknout Vaší pozornosti.

VOYNICH 

V podstatě se jedná o 240-stránkovou záhadu, napsanou v 15. století dodnes nepoznanou abecedou. Vzhledem k tomu, že se jedná o z části barevné ilustrace, astronomické nákresy a další znaky a obrázky, mohlo by se jednat i o magický text. Stále čeká na svého rozluštitele.

NAXI 

Naučit se toto tisíc let staré písmo, které se používá v jihozápadní čínské provincii, trvá celých 15 let. Připomíná sice trochu komiks, ale čtení je doslova uměním. Momentálně toto písmo používá jen necelá stovka kněží.

TIFINAGH 

Přestože fénická abeceda zanikla před asi 1 700 lety, v severní Africe abeceda „Tifinagh“ přežila dodnes a jazyk se stal dokonce oficiálním jazykem Berberů.

MLUVÍCÍ UZLY 

Uzly svázané do řetězců byly používány Inky již před téměř 5 000 lety. Používaly se při sčítání lidu, v astronomii, při zdanění i mapách. Archeologové se domnívají, že uzly v sobě významově obsahují písmo i číslice, mají rozdílné barvy, polohy, vzdálenosti…