Charakteristickým znakem lokalizace DTP je práce se širokým spektrem softwaru V naší překladatelské agentuře platí zásada, že se zákazníkovi snažíme v oblasti editace softwaru vyjít maximálně vstříc. Stručně řečeno, co pošle zákazník k překladu, to od nás dostane také zpátky. A ve stejné kvalitě, často dokonce v lepší (např. u naskenovaných, faxovaných nebo starších dokumentů). Následující řádky jsou věnovány svízelné problematice překladu dokumentů vytvořených v systémech CAD. Překlad dokumentů vytvořených v libovolném programu CAD se dá označit jako noční můra každého pracovníka DTP, který se zabývá lokalizací. Vytváření dokumentů pomocí CAD (computer-aided-design) totiž nezávisle na tom, jestli se jedná o projektování, výkres nebo modelování, zahrnuje velmi široké spektrum činností, různé druhy softwaru, rozšíření softwaru, pluginy, 2D nebo 3D grafiku, práci s objekty, vnořené tabulky, obrázky nebo navázání na jiné výkresy či dokumenty. Systémy CAD toho nemají s tradičním softwarem DTP (InDesign, FrameMaker apod.) mnoho společného, také proto, že práce s DTP pro lokalizaci je zaměřená především na formátování textů. Za největší problém považujeme export překládaného textu tak, aby ho bylo možné zpracovat požadovaným nástrojem CAT. Neexistuje mnoho možností, jak toho dosáhnout, v průběhu času se nám proto podařilo najít pouze jeden více nebo méně použitelný postup – velkou pomocí je software, který soubor dxf doslova rozštěpí na textovou a datovou část a po překladu dokáže tento soubor znovu „spojit“ do použitelného souboru dxf. Práce s takovým txt souborem (po exportu vznikne soubor txt s tagy) je však i nadále komplikovaná a výsledkem bývá velké množství „uzamčených“ segmentů. Pro zpětnou konverzi se nesmí změnit nebo dokonce smazat žádná data (samozřejmě s výjimkou překladu). Jinak by zpětná konverze nefungovala. Ale ani tento postup nezaručuje, že skutečně „projdou“ všechny texty určené k překladu. Nelze tak ničím nahradit vizuální kontrolu výchozího textu a ve výsledku vzniklého textu. Jinak projdou i v opačném směru texty, které nejsou ve schématu vidět a naše práce se jich ani nedotkne. Tyto texty bychom odtud mohli odstranit. Ale již se jimi dále nezabýváme, abychom zcela nenarušili strukturu dokumentu (a to skutečně nechceme). Během samotného kreslení a projektování se málokdy počítá s tím, že se dokument bude někdy externě upravovat – překládat. Soubory DWG/DXF jsou totiž často příliš komplikované a pracné a spektrum programů, pomocí kterých byly vyhotoveny, je příliš široké. A tady pro nás vzniká další problém, problém kompatibility. Jak jsme již zmínili, existuje velké množství programů CAD, zde jich uvádíme jen několik: AutoCAD, ArchiCAD, DraftSight, IntelliCAD, TurboCAD, ZWCAD, CATIA, Solid Edge, OrCAD. Každý je specifický a něčím jedinečný a je jasné, že tyto programy nemáme všechny a nemůžeme být ani na každý z nich odborníky. Každopádně jedničkou na trhu je AutoCAD od firmy Autodesk. Má však také cenový primát (pokud odhlédneme od značně „pohublé“ verze light). Proto jsme se rozhodli pro cenově příznivější a relativně kompatibilní program ZWCAD. Je zcela běžné, že sami nedokážeme zjistit, v jakém programu byl zdrojový soubor vytvořen, a bylo by to vlastně i zbytečné. S ohledem na všechny zmíněné okolnosti nedokážeme zabránit tomu, aby při úpravě nedošlo k větší změně a rozdělení dokumentů než je nezbytné, abychom se vůbec dostali k potřebnému textu a dosáhli požadovaného efektu. V konečném důsledku však nemůžeme předejít ani případům, kdy dokumenty CAD nelze editovat, jak bychom si přáli. V takových případech je alternativou překlad dokumentu PDF za předpokladu, že zákazník akceptuje formát PDF jako výsledný formát. Předpokladem je skutečnost, že zákazník již nemusí soubor dále editovat a upravovat.