TETRAS BLOG

FAUX PAS V BYZNYS KOMUNIKACI

Tetras Translations

/

Už roky fungujeme v překladatelské branži, kde přicházíme neustále do styku se zahraniční klientelou. V tomto článku se zaměříme na faux pas, které může někdy vzniknout během jedné sekundy a táhnout se s Vámi nebo jménem Vaší společnosti ještě dlouhá léta.

Představte si, že máte absolvovat důležité jednání s potenciálním budoucím partnerem. Usilovně se připravujete, sbíráte podklady, vytváříte kreativní prezentaci, dbáte na vhodný celkový vzhled, nastudujete si všechny dostupné i nedostupné materiály o daném partnerovi a myslíte si, že všechno dopadne na výbornou. Najednou se otevřou dveře a do dveří vejde Váš potenciální ZAHRANIČNÍ partner ze Saúdské Arábie. S úsměvem na tváři ho přivítá manažerka v nepřiměřeně krátké sukni s darem v podobě 45% kvalitní whisky.

Ještě stále si myslíte, že se stačí připravit na obchodní jednání pouze po obsahové stránce a že je správné zapomínat na kulturní rozdíly? Ne! Musíme vždy myslet globálně. V žádném případě by neměla přijít na jednání nevhodně oblečená žena s darem, který nerespektuje kulturní zvyklosti hosta. Tak jako má každá země jiné zákony, tak má i jiný business kodex. Faux pas se vyhneme pouze v tom případě, že si důkladně nastudujeme pravidla správného jednání a vystupování. V opačném případě budeme působit neseriózně a bez respektu vůči našemu obchodnímu partnerovi. První sekundy komunikace jsou vždy rozhodující. Právě v tomto okamžiku ovlivníme celé setkání. Druhou šanci udělat dojem už totiž nedostaneme. Tak tedy nepromarněme šanci udělat perfektní první dojem!

A jak tedy komunikovat na business trhu bez faux pas?

Při vstupu na zahraniční trh je nezbytné objevit nejen tu pověstnou díru, ale i poznat kulturní tabu či zvyklosti dané země v obchodním styku. Vždyť jak se říká: „Jiný kraj, jiný mrav.“

V Japonsku si obchodníci nepodávají ruce. Za pozdrav považují hluboký úklon a při jednání dlouho přemýšlejí. Tradice v této kultuře hrají důležitou roli a samozřejmý je i kariérní postup a postavení starších členů obchodní společnosti. Američané se řídí starým dobrým heslem „Čas jsou peníze.“ Mají v oblibě dochvilnost a vyhýbají se zbytečným a nepodstatným rozhovorům. Němci jsou obecně známí svou precizností a perfekcionismem. Striktně dodržují etiketu jednání a milují přesnost. Brity řadíme k národům konzervativním. Vyznačují se disciplinovaností a přesností. Při jednání nepočítají s jiným jazykem než s anglickým.

Obchodní jednání Italů a Španělů bývá do značné míry hlučná, dlouhá a bohatá na gestikulaci. Obchodní jednání v časných hodinách nepřipadá v úvahu a v létě je třeba počítat i s odpoledním odpočinkem. Francouzi jsou tvrdí obchodníci. Systém ve firmě musí fungovat a totéž očekávají i od svých obchodních partnerů. Obědy nebo večeře považují za součást jednání. To, co Francouzi nesnesou, je nepřipravenost. Pokud budete na jednání nepřipravený, nemilosrdně toto jednání ukončí.

A co země Blízkého východu? S nimi rozhodně nediskutujte na náboženské, politické nebo rodinné téma. Přítomnost žen na jednáních v malých firmách není vhodná ani žádaná. Poctivě je třeba dodržovat jejich zvyky, a to zejména co se týče zákazu konzumace vepřového masa a pití alkoholu. V takovém Rusku bychom však rozhodně neměli odmítnout nabízenou vodku. Je to jako bychom odmítli podání ruky. Věřte tomu nebo ne, je mnoho věcí, které děláme pravidelně, a které jsou v jiných částech světa považovány za projev neúcty. Takový Singapur je stát plný zákazů, příkazů a omezení. Jíst či pít je zakázáno nejen v metru, ale i ve stanici. Chcete-li se v Saúdské Arábii vyhnout času strávenému ve vězení za porušení půstu, nejezte během měsíce Ramadán na veřejnosti. A v některých částech Asie odejít od připraveného jídla představuje těžkou urážku hostitele.

Pobočka Česko

Zertifikat

Ostatní pobočky

Německo → Mnichov

USA → Washington

Slovensko → Žilina

Polsko → Bielsko-Biała

Rychlý přístup

© Copyright Tetras Translations 2024

Pobočka Česko

Zertifikat

Ostatní pobočky

Německo → Mnichov

USA → Washington

Slovensko → Žilina

Polsko → Bielsko-Biała

Rychlý přístup

© Copyright Tetras Translations 2024