00800 1919 0000 8:00-16:00 CET

TLUMOČNÍK JAKO KULTRURNÍ MEDIÁTOR

V poslední době se úlohy tlumočníka a kulturního mediátora překrývají v mnohých oblastech. Tlumočník není jen zprostředkovatelem informací, nýbrž také prvků dané kultury. Jazyk je koneckonců neoddělitelnou součástí kultury. Ve Francii, Itálii a některých částech Německa jsou pojmy tlumočník, kulturní mediátor a interkulturní mediátor vzájemně zaměnitelné,…

TLUMOČENÍ ŠEPTEM

Pro některé lidi je to pouze zvláštní, jiným to připadá přímo zvrácené. Přesto je tlumočení šeptem populární a cenově výhodnou technikou. Ještě jste o něm neslyšeli? V zásadě jsou uznávány dva hlavní druhy tlumočení, a to konsekutivní a simultánní. Při konsekutivním tlumočení začne tlumočník tlumočit…